Σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον κύριο στόχο της επιχείρησης αποτελεί η σταδιακή ανάπτυξη χωρίς όμως να υπάρχει απόκλιση από της αρχές της ολικής ποιότητας.

Η σταδιακή ανάπτυξη προσβλέπει σε εξάπλωση των συνεργασιών σε όλη την Ελλάδα και στο εξωτερικό. Στην κατεύθυνση αυτή συμβάλει η στρατηγική θέση στην οποία βρίσκετε η έδρα της επιχείρησης μας μετά την ολοκλήρωση των έργων της Εγνατίας και της Ιονίας οδού. Πέρα από την μείωση κόστους και εξοικονόμηση χρόνου είναι δεδομένο ότι αυτές οι υποδομές θα συμβάλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη του γεωγραφικού διαμερίσματος της ΗΠΕΙΡΟΥ και ότι ο κόμβος των Ιωαννίνων θα αποτελέσει το σταυροδρόμι των Βαλκανίων στις οδικές εισαγωγές- εξαγωγές.

Το πρόγραμμα 5ετιας της εταιρίας μας προσβλέπει στην περαιτέρω ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού που θα έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία οικονομιών κλίμακας και την αύξηση του κύκλου εργασιών των θέσεων εργασίας.